logo
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Egyetemi Doktorandusz Képviselet
logo

Publikálás, Open Access

Kurzus leírása

A doktorandusz hallgatók megismerik a BME-n rendelkezésre álló teljes szövegű és bibliográfiai adatbázisokat, ezek használatát a kutatási területük feltérképezéséhez, valamint a kutatásukhoz szükséges szakirodalmi információk és adatforrások eléréséhez.

Emellett a kurzus bemutatja a publikációs folyamat alapvető lépéseit, az ezek során használható eszközöket, különös tekintettel az open access publikálásra. Továbbá bemutatásra kerül a fokozatszerzéshez elengedhetetlen MTMT felület használata.

Csatlakozási link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWFlODBjODUtNzI2Yi00NTAxLWEzODQtZTI3Y2JkZmFmZjFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%2204a536c0-0de0-4b27-82ea-99f8f4d7a74b%22%7d

Kurzus kimenete
  • publikációs folyamat lépéseinek áttekintése, veszélyek és eszközök megismerése (predator folyóiratok, referenciakezelő szoftverek, folyóiratajánló szolgáltatások).
  • az open access publikálásban rejlő lehetőségek és a BME open access szerződéseinek keretében való publikálás bemutatása
  • az MTMT felületének megismerése (publikációk és idézők rögzítése)
Előadó(k)
Danyi Melinda, mb. osztályvezető , Tudománytámogatási Osztály, BME-OMIKK
Adatok
Kurzuskód: PHDLA2013
Ideje: 2023.11.13. 15:15 - 16:15
Helyszín: Online
Mely doktori iskola részére: összes
Résztvevők ajánlott száma: 8-20
Kiknek ajánljuk: doktoranduszoknak, doktorjelölteknek és fiatal kutatóknak