logo
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Egyetemi Doktorandusz Képviselet
logo

Ösztöndíj lehetőségek doktorandusz hallgatóknak és fiatal kutatóknak

Kurzus leírása

Doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók számára kiírt (BME-s, magyar és külföldi) ösztöndíj lehetőségek megismerése a szakmai előmenetelhez és a kutatói tapasztalatcsere bővítéséhez (szakmai jártasság, külföldi tapasztalatszerzés és eredmények publikálása témakörökben). A pályázati információs portálok és pályázattípusok (nemzeti kiválóság program, nemzetközi együttműködések, Erasmus, Campus Hungary, DAAD, Fulbright stb.). megismerése, pályázatírás menetének és fortélyainak elsajátítása.

Csatlakozás: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk2OTMwNGUtYjY5YS00Nzk4LWFlMDgtZWZjNDAzMzY3MjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a3548ab-7570-4271-91a8-58da00697029%22%2c%22Oid%22%3a%2204a536c0-0de0-4b27-82ea-99f8f4d7a74b%22%7d

Kurzus kimenete

A doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók

  • megismerik az aktuális pályázatok felépítését, főbb kritériumait,
  • képessé válnak saját maguk számára pályázati lehetőségeket felkutatni,
  • elsajátítják a pályázási fortélyokat,
  • alkalmazhatják a megszerzett ismereteket saját ösztöndíjpályázat összeállításában,
  • pluszforrásokhoz juthatnak kutatásaikhoz, konferencia részvételhez vagy akár külföldi tapasztalatszerzéshez,
  • ezen pályázatok kapcsán komoly szakmai tapasztalatra tehetnek szert, és a későbbiekben kulcsfontosságú nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítését alapozhatják meg.
Előadó(k)
Dr. Bodzay Brigitta, igazgatóhelyettes, BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ
Adatok
Kurzuskód: PHDLA2052
Ideje: 2024.05.24. 11:15 - 13:00
Helyszín: Online Teams meeting
Mely doktori iskola részére: összes
Résztvevők ajánlott száma: 20 fő
Kiknek ajánljuk: doktoranduszoknak