logo
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Egyetemi Doktorandusz Képviselet
logo

In the Spotlight: Developing Effective Presentation Skills

Kurzus leírása
The course aims to improve PhD students’ verbal and non-verbal communication skills with giving theoretical and practical knowledge in creating effective lectures and presentations. During the five hours training, we aim to improve students’ verbal and non-verbal presentation skills with speech-centred tasks, and we provide help in creating and using Power Point and Prezi. For future lecturers and researchers, either they would like to get a job in the academic life or in the private sector; it is indispensable to be able to present their knowledge in an effective and proper way. Our aim is to transfer knowledge that help students to progress in their career, and skills that means benefit in several field (education, conferences, job interviews etc.).

A kurzus célja a doktoranduszhallgatók verbális és nem verbális kommunikációs készségeinek fejlesztése olyan elméleti és gyakorlati tudás átadásával, ami segíti őket a hatékony előadás- és prezentáció-készítésben. Az ötórás tréning során beszédcentrikus gyakorlatok segítségével kívánjuk fejleszteni a hallgatók verbális és nem verbális előadói készségeit, és segítséget nyújtunk PowerPoint és Prezi előadások készítéséhez és alkalmazásához. A jövő oktatói és kutatói számára, akár az akadémiai életben, akár a versenyszférában kívánnak elhelyezkedni, elengedhetetlen, hogy képesek legyenek tudásukat hatékonyan és megfelelő formában átadni. Célunk olyan ismeretek és készségek átadása, melyek segítik a hallgatók karrierjének fejlődését, és előnyt jelentenek számos területen (oktatás, konferenciák, állásinterjúk stb.).
Kurzus kimenete
At the end of the course, you will be able to create more effective, targeted, persuasive and up to par presentations to your chosen audience. Our aim is to improve your rhetorical skills, so you will be better in verbal and non-verbal communication. You will be much more confident in applying the connected technical tools as well.

A kurzus végére képes leszel hatékonyabb, célzottabb, meggyőzőbb és színvonalasabb prezentációk készítésére választott közönséged számára. Célunk, hogy fejlesszük retorikai készségeidet, így jobb leszel verbális és nem verbális kommunikációban. Sokkal magabiztosabb leszel a kapcsolódó techológia eszközök használatában is.
Előadó(k)
Szabó Krisztina, -, Department of Philosophy and History of Science, BME
Szemere Alexandra, -, Department of Philosophy and History of Science, BME
Adatok
Kurzuskód: PHDLA1059
Ideje: 2020.01.10. 14:00 - 19:00
Helyszín: BME Z 9.05
Mely doktori iskola részére: összes
Résztvevők ajánlott száma: 15-20 persons
Kiknek ajánljuk: PhD students