A kurzus ismertetése

A doktorandusz hallgatók megismertetése a különböző általuk pályázható, európai uniós forrásból megvalósuló nemzetközi mobilitási programokkal. A kurzus célja kettős. Egyrészt bemutatja azokat a pályázatokat, melyekre a doktorandusz hallgatók egyénileg pályázhatnak, másrészt betekintést nyújt azokba a pályázati formákba, melyeket jövőbeli oktatásszervezési feladataik ellátása közben hallgatóik és intézményük számára történő pályázáskor már behatóan ismerniük kell. A kurzus a szükséges tárgyi tudás biztosításán túl a sikeres pályázáshoz szükséges gyakorlati készségek kialakítását és fejlesztését is célul tűzi ki, a pályázáshoz és az elnyert pályázatok koordináláshoz is segítséget kíván nyújtani.

Hatása

A kurzus elvégzését követően a résztvevők:

  • Ismerni fogják a doktorandusz hallgatók számára elérhető, valamint a felsőoktatásban való oktatásszervező munkájukhoz nélkülözhetetlen európai uniós pályázatokat, ezek tervezésének, szervezésének és utókövetésének alapjait.
  • Képesek lesznek az elméleti ismeretanyagot a gyakorlatban alkalmazni, tisztában lesznek vele, hogy hol, mikor és hogyan tudnak egy-egy nemzetközi mobilitási programra pályázni
  • Képesek lesznek értékelni egy-egy pályázati anyagot formai és tartalmi szempontból, tisztában lesznek a gyakori hibákkal, a megvalósítás buktatóival és a folyamatban szereplő összes stakeholder szerepével, valamint a projekt végrehajtásának jogi, szervezési, pénzügyi problémáival.

Előadó / Lecturer

  • Bíró Gábor István
    PhD hallgató
    Társadalomismereti Intézet, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Adatok / Information

Kurzuskód / Course code: PHDLA2022
Időpont / Date: (year.month.day): 2015. október 27. 13:00–16:00
Időtartam / Duration: 3 óra
Helyszín / Location: E épület, 11. emelet 4.
Mely doktori iskola részére / For which doctoral school: összes
Résztvevők ajánlott száma / Recommended number of participants: 20 fő
Kiknek ajánljuk / Who we recommend: doktoranduszoknak