A kurzus ismertetése

Az oktatói munka során gyakran előforduló zárthelyi javítási, ellenőrzési feladatok hatékony megoldása.

A hallgatói tudás mérésének korszerű, Információs és Kommunikációs Technológián alapuló (IKT- alapú) eszközeinek ismertetése, ezek alkalmazása a tanulási folyamat ellenőrzése és értékelése során.

Tudományos, szakmai hallgatói munkák követelményrendszerének megismerése és az ehhez kapcsolódó minősítési folyamatok támogatása modern eszközök segítségével.

Tömeges hallgatói csoportok számonkérésének online, elektronikus megoldásai, mely gyors, egzakt és objektív mérési alapokon nyugszik.

Hatása

 • elsajátítják a hallgatói tudás korszerű mérőeszközeinek alkalmazását az oktatói munka során
 • képessé válnak hagyományos, és atipikus tanulási formákat támogató ellenőrzési és értékelési, visszajelzési módszerek és ehhez köthető adatbázisok kidolgozására
 • megismerik a modern, korszerű interaktív illetve az online IKT alapú és web 2.0-ás szolgáltatások és rendszerek ellenőrzési és értékelési funkcióit, illetve a tanulmányokat lezáró hallgatói dokumentumok, tudományos munkák általános tartalmi és formai kérdéseit
 • segítik felismerni azon internetalapú programok és szolgáltatások körét, melyek elektronikus támogatást nyújtanak a megfelelő szakmai színvonalú hallgatói munkák elkészítéséhez
 • alkalmazzák a megismert új elektronikus számonkérési lehetőségeket mintafeladatok, jó gyakorlatok segítségével.

Előadók / Lecturer

 • Dr. Molnár György
  tanszékvezető egyetemi docens
  Műszaki Pedagógia Tanszék, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
 • Horváth Cz. János
  tanársegéd
  Műszaki Pedagógia Tanszék, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Adatok / Information

Kurzuskód / Course code: PHDLA3032
Időpont / Date: (year.month.day): 2015. szeptember 30. 9:00–12:00
Időtartam / Duration: 3 óra
Helyszín / Location: E épület, 8. emelet 804.
Mely doktori iskola részére / For which doctoral school: összes
Résztvevők ajánlott száma / Recommended number of participants: 20 fő
Kiknek ajánljuk / Who we recommend: doktoranduszoknak és doktorjelölteknek