A kurzus ismertetése

A MATLAB programnyelv hatékony használata két fizikai probléma megoldásán keresztül kerül bemutatásra. A fizikai problémát úgy fogjuk ismertetni, hogy minden Doktori Iskola résztvevője megérthesse azt. A MATLAB segítségével történő feladatmegoldás első lépése az adott műszaki problémához tartozó megfelelő matematikai modell megválasztása. A problémák megoldása tartalmazza a leíró egyenletek fizikájának értelmezését, a szükséges numerikus módszert, a MATLAB programnyelvben történő implementációt, a futási eredmények kiértékelését a stabilitás vizsgálattal együtt. A két fizikai probléma egyike az elektrosztatikus tér meghatározása Poisson egyenlettel, a másik pedig hővezetési jelenség során fellépő időfüggő hőmérséklet-eloszlás kiszámítása.

Hatása

A PhD kutatómunkában felmerülő számítógépes problémák megoldásában nyújt segítséget a programozói és modellalkotói készség fejlesztésével. A kutatómunka során az adott témakörben sok esetben érdemes fizikai modelleket alkotni. Ezek viselkedését általában még kvalitatív értelemben is nehéz meghatározni számítógépes implementáció nélkül. A számítógépes implementáció általában numerikus algoritmusok használatát igényli, például parciális differenciál egyenletek megoldását.

Előadó / Lecturer

  • Dr. Varga Gábor
    egyetemi docens
    Fizika Tanszék, BME Természettudományi Kar

Adatok / Information

Kurzuskód / Course code: PHDLA4022
Időpont / Date: (year.month.day): 2015. október 5. 16:00–20:00
Időtartam / Duration: 4 óra
Helyszín / Location: Fizika épület, 3. lépcsőház, 2. emelet 13.
Mely doktori iskola részére / For which doctoral school: összes
Résztvevők ajánlott száma / Recommended number of participants: 20 fő
Kiknek ajánljuk / Who we recommend: doktoranduszoknak és doktorjelölteknek