az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2019. február 18-án 18:00-kor tartandó ülésére

Helyszín: BME V1 épület, V1-323-as konzultációs szoba

Napirend:

 1. Kari Tanács beszámolók
 2. Doktori Tanács, Doktori Iskola Tanács, Doktori Tanulmányi Bizottság beszámolók
 3. Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács Ülés anyagának ismertetése
 4. Szenátusi Ülés anyagának ismertetése
 5. DOSZ 2019. februári Küldött Gyűlés
  • delegált választása
 6. DOSZ Biztosságokba delegálás
 7. MTA-ITM helyzetről tájékoztató
 8. Egyéb
  • Komplex vizsga utáni passzív félévek ügye
  • Tavaszi félév kurzusai
  • SDK helyzet (Győr)

Budapest, 2019.02.12.

Tóth Zoltán s.k. EDK Elnök