az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2019. március 14-én 18:00-kor tartandó ülésére

Helyszín: BME V1 épület, V1-323-as konzultációs szoba

Napirend:

  1. Kari Tanács beszámolók
  2. Doktori Tanács, Doktori Iskola Tanács, Doktori Tanulmányi Bizottság beszámolók
  3. Szenátusi Ülés anyagának ismertetése
  4. Egyéb

Budapest, 2019.02.12.

Tóth Zoltán s.k. EDK Elnök