az Egyetemi Doktorandusz Képviselet 2019. október 9-én 16:15-kor tartandó ülésére

Helyszín: V1.302-es szoba

Napirend:

  1. Elnöki és alelnöki beszámoló
  2. Kari Tanács beszámolók
  3. Doktori Tanács, Doktori Iskola Tanács, Doktori Tanulmányi Bizottság beszámolók
  4. Mérföldkő Konferencia szervezése, helyzetjelentés
  5. DOSZ Küldöttgyűlés delegált választása
  6. DOSZ híradó
  7. Egyéb

Budapest, 2019.10.01.

Tóth Zoltán s.k. EDK Elnök